Novela si klade za cíl upravit institut veřejné služby v souladu s nálezem Ústavního soudu ČR tak, aby mohl být opět využíván osobami v hmotné nouzi a osobami, vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání podle pravidel podobných těm, která byla nastavena před účinnosti sociální reformy v roce 2012. Tato reforma odstranila ustanovení, týkající se možnosti zvýšení příjmu vlastní prací a systém po úpravě nijak nereagoval na aktivitu osob. Byla odstraněna možná bonifikace za vykonanou veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 či 30 hodin za měsíc a její motivační složka byla přesunuta do zákona o zaměstnanosti v podobě sankčního vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání – to bylo napadeno a zrušeno Ústavním soudem ČR. Cílem veřejné služby je nejen výkon společensky účelných prací, ale také postupné nabývání a obnova pracovních návyků a postupné začleňování do plnohodnotného pracovního procesu. Pro plnou podporu návrhu však bude třeba ještě doplnit další podmínky jako například výkon veřejně prospěšných prací uchazeče, dodržování povinné školní docházky dětí a dalších podmínek, které budou upraveny zákonem. Blíže k problematice: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=156

Categories: Ze sněmovny

X