Současná právní úprava umožňuje náhradu škody, způsobenou chráněnými živočichy mimo jiné také na rybách. Protože však došlo k vyřazení kormorána velkého ze seznamu zvláště chráněných živočichů, vznikají problémy s náhradou škod, které tento predátor způsobí. Návrh změny zákona se snaží tento problém řešit. Blíže viz: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=194

Categories: Ze sněmovny

X