Cílem předloženého návrhu zákona je umožnit, aby v případě, že jedna z osob, žijících v registrovaném partnerství je rodičem dítěte, mohl toto dítě osvojit i její partner. Nepůjde tedy o osvojení cizího dítěte z náhradní ústavní péče, které je právně volné, ale o osvojení dítěte partnerem jeho rodiče, který žije ve stejnopohlavní rodině. Podrobněji viz:

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=320

X