Kouřit nebo nekouřit v zařízeních společného stravování? Otázka tolikrát otevíraná a nikdy nedořešená. Faktem je, že Česká republika je dnes jediným státem EU, který kouření v zařízeních společného stravování vůbec nereguluje. Podle výzkumů si úplný zákaz přeje 78% občanů starších 18 let. Zatím platí, že provozovatel je povinen již u vstupu do prostor společného stravování vyznačit, zda jde o kuřácké nebo nekuřácké zařízení nebo o zařízení s vyhrazeným prostorem pro kuřáky. Praxe ukázala, že tzv. „stavebně oddělené prostory“ situaci v ochraně zdraví neřeší (nelze zabránit cirkulaci zakouřeného vzduchu). Tento návrh zákona, který jsem spolupodepsala, má za cíl zajistit ochranu před tzv. pasivním kouřením a chce zajistit právo zaměstnanců na ochranu zdraví při práci. Z diskuse k tomuto návrhu zákona bych upozornila zejména na vystoupení MUDr. Igora Nykla, který varoval před skrytým nebezpečím, které spočívá v chemických reakcích kouře s látkami tkanin našich oděvů. Podrobnosti najdete v odkazu: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=272

X