Příspěvky na podporu mysliveckých činností byly do konce roku 2013 administrovány krajskými úřady (podpora hospodaření v lesích a používání prostředku Fondu životního prostředí). Od roku 2014 jsou pravidla poskytování příspěvků vydávána ve formě nařízení vlády, ta však nemohou založit kompetenci správnímu orgánu (krajskému úřadu) k administraci příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Návrhem zákona je tedy zajistit, aby příspěvky na podporu vybraných mysliveckých činností byly administrovány tak, jak tomu bylo do konce roku 2013. Blíže viz: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=340

Categories: Ze sněmovny

X